Stap voor stap…

Stap voor stap…

Ik heb de afgelopen jaren veel geschreven over onze zoon en zijn autisme. Gedichten, teksten voor de lezingen en van me afgeschreven.  Autisme is niet zomaar samen te vatten. Autisme  is zoveel omvattend. Voor eenieder met autisme zoals ook voor de ouders een andere passende dagelijkse invulling. De dagelijkse zorg en het omgaan met autisme is maatwerk en heel persoonlijk. Dat stond niet in de vele boeken omschreven dat heb ik samen met mijn kind, mijn partner, mijn jongste zoon  en vele uren begeleiding moeten ontdekken. We kregen de handvatten hoe het beste om te gaan met jouw autisme en aan ons om te ontdekken of dit haalbaar was.

Dat ontdekken blijft tot op de dag van vandaag. De diagnose autisme en sociale angststoornis werd elf jaar geleden gesteld bij onze oudste zoon. Vanaf dat moment stond ons leven op zijn kop. Zeker omdat onze zoon vanuit een crisissituatie werd opgenomen op een gesloten afdeling van een zorginstelling.  Het moment dat bleek dat hij het leven niet meer aankon was een van de donkerste dagen uit ons leven. Verdriet, onmacht en schuldgevoelens  waren volop aanwezig. Je stapt in een sneltrein en je kunt niet meer uitstappen. We werden geconfronteerd met zoveel verdriet. We moesten je achterlaten op een plek die we niet kenden. Je was net 12 jaar. Wat hadden we niet gezien? Waarom wilde je niet meer leven? Zoveel vragen waarop we niet gelijk antwoord kregen.

Deze antwoorden hebben we de afgelopen jaren gezocht en meestal ook gekregen. Zoveel hebben we samen meegemaakt. Niks was meer vanzelfsprekend. We moesten jouw “taal” en denken leren spreken en begrijpen. Je was zo achterdochtig en angstig geworden dat we de eerste jaren op weinig plekken meer kwamen. Stap voor stap namen we je aan de hand en ontdekten we ons nieuwe leven met autisme.

We hebben veel mogen leren en van onze kwetsbaarheid onze kracht gemaakt!