Ervaringsdeskundigheid binnen opleidingen en scholing

Au-tis-me-wat staat voor het belang en het inzetten van familie-ervaringsdeskundigheid. De kracht van mijn ervaringen zet ik in tijdens lezingen, workshops, cursussen en coaching. Ook als ervaringsdeskundige docent deel ik mijn ervaringen.

Het inzetten van mij als familie-ervaringsdeskundige tijdens opleidingen, en bijscholingen behoort tot de mogelijkheden. Ik deel mijn ervaringen met de professionals van nu en morgen. Dit zorgt voor nieuwe inzichten als aanvulling op de theorie. Ervaringen koppelen aan de theorie is de kracht!

“Laat de professionals van morgen leren van de ervaringskennis van de ouder van nu”

De professionele kennis en de ervaringskennis bundelen is van groot belang. Ervaringskennis verbreedt de professionele kennis. Andersom natuurlijk ook. De “aanvliegroute” van de ervaringsdeskundige komt voort uit de opgedane ervaringen en intuïtie. Door de ervaringskennis met de theoretische kennis te verbinden ontstaat een completer beeld. Veel mensen die in aanraking komen met een vorm van hulpverlening hebben behoefte aan de ervaringskennis. Deze kennis staat dichterbij hen en zorgt voor herkenning en erkenning. Ervaring heeft geleerd, dat er zo ruimte komt voor een evenwaardige relatie. Een ouder benoemde het als, “op deze manier staat de professional niet voor me, maar naast me” Ook zo heb ik het ervaren.

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid brengt kwetsbaarheid met zich mee. Deze kwetsbaarheid dient respectvol te worden benadert. Ik sta voor de kracht van deze kwetsbaarheid. Ervaringen zijn zeer goed inzetbaar op het moment dat je met  deze kwetsbaarheid hebt leren omgaan en als het ware “boven je ervaringen” kunt blijven staan. Ervaringen delen vanuit gevoel en gedoseerde emotie zorgen voor vele nieuwe inzichten en kennis voor bijvoorbeeld de professionals en studenten.

Wilt u meer weten over de inzetbaarheid van mij als familie-ervaringsdeskundige of wilt u gebruik maken van mijn expertise neem dan contact met me op.