Home


Au-tis-me-wat is opgericht naar aanleiding van mijn jarenlange ervaringen, rondom de opvoeding, zorg en begeleiding voor onze oudste zoon met de diagnose autisme en sociale angststoornis. Hieruit is de naam Au-tis-me-wat ontstaan.

De betekenis van de naam Au-tis-me-wat gaat verder dan het Autisme alleen. Het leven biedt momenten waar je letterlijk kunt denken “Au”-tis-me-wat! Om te (her)-ontdekken, mede door je eerder opgedane ervaringen, wat je struikelblokken maar zeker ook je krachten en kwaliteiten zijn, bied ik door middel van ervaringsgericht coachen inzicht.

Au-tis-me-wat staat voor het inzetten van familie-ervaringsdeskundigheid, de kracht van het delen van kennis, opgedaan door de jarenlange ervaringen. De ervaringen zijn van grote waarde en brengen vaak onopgemerkte kwaliteiten naar boven. De ervaringsdeskundigheid wordt ingezet d.m.v. het verzorgen van lezingen, workshops, cursussen en coaching. Ook als gastdocent deel ik de kracht van mijn jarenlange opgedane ervaringen.

Niet alleen de jarenlange ervaringen als ouder van een zoon met autisme zijn van grote waarde. Ook mijn eerder opgedane ervaringen, tijdens mijn jeugd, adolescentie en als volwassen vrouw, geven vele inzichten en kwaliteiten. Al op jonge leeftijd kwam ik in aanraking met de hulpverlening en werd ik geconfronteerd met ziekte, verlies en rouw. Deze opgedane ervaringen kleuren niet alleen mij als mens maar ook mijn ouderschap.

Daarnaast werk ik samen met collega’s werkzaam binnen de reguliere en complementaire zorg. Dit draagt bij aan bewustwording en het belang van de ervaringsdeskundigheid van de ouders/verzorgers en familie. Ouders/verzorgers voelen immers vaak, wat het beste is voor het kind maar hebben daarnaast de kennis van de hulpverlener nodig om de opvoeding, zorg en begeleiding zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Samen bundelen we onze krachten.